Logowanie / RejestracjaINFOLINIA +48 600 318 408    E-MAIL kontakt@etedar.pl
Wyszukiwanie zaawansowane
Twój koszyk : Koszyk jest pusty
Tedar → Informacje dla klienta → Regulamin 

Regulamin

Sklep internetowy TEDAR działający pod adresem www.etedar.pl prowadzony jest przez firmę TEDAR Dariusz Bąk, 05-430 Celestynów, ul. Osiecka 19, NIP: 532-109-02-74, nazywaną dalej SPRZEDAWCĄ.

1. Warunki realizacji zamówienia

1. Sklep internetowy TEDAR prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet poprzez witrynęwww.etedar.pl, poprzez które można składać zamówienia.

2. Zamawiający w sklepie internetowym TEDAR zwany dalej „KLIENTEM” powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. W toku rejestracji lub składania zamówienia KLIENT zostanie poproszony o zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu.

3. KLIENT otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) na adres e-mail podany podczas rejestracji lub w trakcie składania zamówienia.

4. Przedmiot zamówienia zwany dalej „PRODUKTEM” jest wysyłany na adres podany i wybrany przez KLIENTA.

5. Dostawa zamówionych PRODUKTÓW następuje za pośrednictwem podmiotu zawodowo trudniącego się doręczaniem przesyłek tj. DPD POLSKA.

6. Płatność gotówką następuje dostarczającemu przesyłkę przy odbiorze przesyłki lub podczas odbioru osobistego na ręce upoważnionych osób. Zapłaty można dokonać również szybkim przelewem elektronicznym poprzez system PayU.

7. Odbiór osobisty PRODUKTU możliwy jest w wyznaczonych od tego celu przez SPRZEDAWCĘ punktach odbioru osobistego, które KLIENT może wybrać w toku składania zamówienia.

8. W przypadku realizacji zamówienia poprzez odbiór w określonym punkcie odbioru osobistego KLIENT powinien odebrać zakupione PRODUKTY we wskazanej w zamówieniu lokalizacji i w terminie określonym podczas składania zamówienia, podając przy odbiorze numer zamówienia (otrzymany w e-mailowym potwierdzeniu zamówienia). W przypadku nieodebrania zakupionych PRODUKTÓW przez KLIENTA w terminie 30 dni od daty upływu terminu do odebrania PRODUKTÓW, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu, SPRZEDAWCA ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży. Sprzedawca składa oświadczenie o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) na podany przez KLIENTA adres e-mail w terminie 14 dni. Sprzedawca zwróci KLIENTOWI równowartość ceny PRODUKTÓW wraz z zapłaconymi kosztami przesyłki na numer rachunku bankowego, z którego dokonano przelewu bądź na numer rachunku bankowego, którego dane KLIENT poda w korespondencji.

9. Do każdego zamówienia jest wystawiany dowód zakupu oraz na życzenie KLIENTA Faktura VAT, które są doręczane KLIENTOWI razem z PRODUKTEM.

10. Sprzedaż promocyjna obejmuje ograniczoną ilość PRODUKTÓW w związku z tym zamówienia na PRODUKTY w promocji są realizowane według kolejności wpływania zamówień do momentu wyczerpania się zapasu lub zakończenia promocji.

2. Ceny

1. Ceny są podawane w polskich złotych, są to ceny netto oraz ceny brutto, odpowiednio oznaczone. Ceny zamieszczone przy oferowanych PRODUKTACH nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki, ponieważ informacja na temat całkowitej wartości zamówienia jest prezentowana po wybraniu przez KLIENTA formy dostawy i płatności, jednak przed zatwierdzeniem zamówienia.

2. Ceny podane w sklepie internetowym TEDAR ważne są tylko w ofercie internetowej i nie obowiązują na stoiskach stacjonarnych SPRZEDAWCY.

3. Modyfikacje w zamówieniu

1. Po ostatecznym zatwierdzeniu złożenia zamówienia przez KLIENTA w celu zmiany zamówienia należy się skontaktować z obsługą sklepu drogą mailowa: kontakt@etedar.pl

4. Termin realizacji zamówień

1. Podstawowy termin dostawy zakupionych PRODUKTÓW wynosi od jednego do pięciu dni roboczych liczonych od daty złożenia zamówienia tj. dni od poniedziałku do piątku, począwszy od daty złożenia zamówienia. Szczegółowa informacja o terminie wysyłki znajduje się przy PRODUKTACH oraz w zakładce WYSYŁKA na stronie sklepu.

2. Ze względów logistycznych, zamówienie złożone do godziny 13.00 dnia roboczego traktowane jest jako złożone w danym dniu. W przypadku złożenia zamówienia po godzinie 13.00 albo w sobotę, niedzielę lub dzień świąteczny, zamówienie jest rejestrowane jako złożone najbliższego dnia roboczego.

5. Formy płatności i dostawy

1. Klient ma do wyboru różne formy płatności i dostawy wskazane w zakładce PŁATNOŚCI na stronie sklepu.

2. Dostawa PRODUKTÓW odbywa się w sposób wybrany przez KLIENTA w zamówieniu, a jej koszt obliczany jest indywidualnie dla każdego zamówienia, w zależności od wybranego wariantu realizacji zamówienia.

6. Warunki zwrotu

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. "o prawach konsumenta", KLIENT który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą. Zwrot może dotyczyć całości zamówienia lub jego części.

2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od dnia otrzymania PRODUKTU, a do zachowania tego terminu wystarczy przekazanie informacji SPRZEDAJĄCEMU o odstąpieniu od umowy.

3. Przekazanie informacji o odstąpieniu od umowy należy rozumieć jako przesłanie informacji zawierającej szczegóły zamówienia (datę zamówienia, numer zamówienia, imię i i nazwisko oraz adres zamawiającego, a także listę PRODUKTÓW do zwrotu) w formie mailowej na adres kontakt@etedar.pl lub listownie na adres SPRZEDAWCY.

4. SPRZEDAWCA niezwłocznie powiadomi KLIENTA o otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

5. KLIENT ma obowiązek zwrócić PRODUKTY będące przedmiotem wypowiadanej umowy w stanie nienaruszonymniezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od daty odstąpienia od umowy. PRODUKTY przeznaczone do zwrotu należy odesłać do SPRZEDAWCY na adres TEDAR Dariusz Bąk, 05-430 Celestynów, Osiecka 19. SPRZEDAWCA nie zgadza się na zwrot produktów orzesłanych przesyłkami pobraniowymi.

4. Dodatkowo, zwrotu można dokonań także w punktach odbioru osobistego, po uprzednim telefonicznym kontakcie ze SPRZEDAWCĄ.

5. Koszt wysyłek zwrotnych do SPRZEDAWCY w przypadku ZWROTU ponosi kupujący. Koszt przesyłki pierwotnej do KLIENTA zostanie zwrócony KLIENTOWI, chyba, że ten wybrał inną niż najtańsza forma wysyłki z oferty SPRZEDAWCY.

6. Zwrot pieniędzy zostanie dokonany przez SPRZEDAWCĘ niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie czternastu dni na numer rachunku bankowego KLIENTA wskazany w danych użytkownika lub korespondencji.

7. Warunki reklamacji

1. Reklamacji podlegają PRODUKTY posiadające wady fizyczne obecne w momencie sprzedaży lub powstałe w czasie transportu.

2. KLIENT może zgłosić reklamację do SPRZEDAWCY drogą mailową na adres kontakt@etedar.pl.Reklamowane PRODUKTY należy odesłać wraz z informacją o przyczynie reklamacji na adres TEDAR Dariusz Bąk, 05-430 Celestynów, Osiecka 19, albo złożyć reklamacje bezpośrednio w punkcie odbioru osobistego.

3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez SPRZEDAWCĘ w ciągu 14 dni od daty otrzymania informacji o zgłoszeniu reklamacji, a o wyniku rozpatrzenia KLIENT zostanie poinformowany niezwłocznie.

4. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, SPRZEDAWCA doprowadza towar do stanu zgondego z umową sprzedawcy poprzez nieodpłatną naprawę lub wymianę towaru na nowy. Jeżeli wymiana lub naprawa narażałaby KLIENTA na znaczne niedogodności, SPRZEDAWCA zgodnie z treścią żądania KLIENTA, obniży lub zwróci pełną należność za reklamowany PRODUKT, w tym szkoty transportu.

8. Dane osobowe

1. Dane osobowe KLIENTA, podane przez KLIENTA w trakcie składania zamówienia lub rejestracji w sklepie internetowym TEDAR zostają umieszczone w bazie SPRZEDAWCY. Podane danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia rejestrację w serwisie i realizację zamówień.

2. Administratorem danych osobowych jest TEDAR Dariusz Bąk, 05-430 Celestynów, Osiecka 19, NIP 532-109-02-74.

3. Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania i usuwania oraz przekazania innemu podmiotowi.

4. W przypadku dokonywania przez KLIENTA płatności za pośrednictwem PayU S.A. KLIENT upoważnia firmę TEDAR Dariusz Bąk do przekazywania PayU S.A. jego danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayU S.A. 

5. W przypadku wyboru opcji wysyłki PRODUKTU kurierem firmy DPD POLSKA, KLIENT upoważnia firmę TEDAR Dariusz Bąk do przekazania DPD POLSKA jego danych osobowych niezbędnych do zrealizowania wysyłki.

6. W przypadku błędów, rozwoju platformy sklepu internetowego lub innych działań administracyjno serwisowych na platformie sklepu, KLIENT upoważnia firmę TEDAR Dariusz Bąk, do przekazania Data Flow Spółka z o.o. dostępu do danych osobowych. 

7. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie internetowej sklepu TEDAR, w zakładce POLITYKA PRYWATNOŚCI.

9. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta.

2. Wszelką korespondencję do sklepu internetowego TEDARnależy kierować na adres: Dariusz Bąk, 05-430 Celestynów, Osiecka 19.

10. Warunki świadczenia usług elektronicznych

1. Składanie zamówień przez witrynęwww.etedar.pl jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies, lub

b) Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies, lub

c) Google Chrome w wersji 21.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies,

d) minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.

2. Sprzedawca wykorzystuje pliki typu cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z witrynysklepu internetowego TEDARprzez Klienta, umożliwiających:

a) zapamiętanie danych logowania Klienta oraz innych danych z nim związanych,

b) utrzymania sesji Klienta,

c) dostosowania witrynydo potrzeb Klientów,

d) zapewnienie stabilnego i bezpiecznego funkcjonowania sklepu internetowego

3. Sklep internetowy TEDARużywa plików cookie w celu zabezpieczenia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu obsługi KLIENTÓW. KLIENT może w każdej chwili samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies - określić warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do swojego urządzenia za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi.

Firma Dariusz Bąk, 05-430 Celestynów, Osiecka 19, NIP 532-109-02-74 informuje, że zastrzega sobie prawo do zmiany powyższego regulaminu. O każdej zmianie KLIENT zostanie poinformowany drogą mailową. Jeśli regulamin przestanie odpowiadać KLINETOWI może on poprosić o usunięcie swojego konta przez administratora witryny sklepu internetowego TEDAR, przesyłając swoją prośbę na adres: kontakt@etedar.pl

Porównaj wybrane przedmioty
Brak produktów do porównania.
Przechowalnia jest pusta.
Copyright © 2013 www.etedar.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Projekt i realizacja: